Ministerie van Financiën

Persbericht

PERS-2003-072

Den Haag, 27 maart 2003

Hoogervorst: transparantie, verantwoording en monitoring bij optieregelingen beter dan een verbod op de toekenning van opties

Minister Hoogervorst vindt een verbetering van de transparantie, verantwoording en monitoring inzake optieregelingen beter dan een verbod op de toekenning van opties, omdat opties ook in positieve zin kunnen bijdragen aan de marktwaarde van een onderneming. Dit stelt hij o.a. in antwoord op vragen gesteld door het kamerlid Kant (SP) en op vragen van de kamerleden Halsema, Van Gent en Vendrik (GroenLinks) over opties.

In de antwoorden stelt de minister dat er op de genoemde gebieden het nodige is gebeurd en dat er nog enkele voorstellen in de pijplijn zitten, zoals ook gememoreerd tijdens de Nieuwspoort-lezing van november 2002.

Voor een overzicht van alle vragen en antwoorden:

Kamervragen Kant (SP):

http://www.minfin.nl/fm03-334.doc

Kamervragen Halsema, Van Gent en Vendrik (GroenLinks):

http://www.minfin.nl/fm03-409.doc

Deel: ' Hoogervorst transparantie, verantwoording en monitoring bij optiere.. '
Lees ook