Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Persbericht 02/083

Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid Directie
Communicatie

19 juni 2002

Nr. 02/083

Hoogervorst wil verbetering in functioneren van arbeidsdeskundige

Demissionair staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil dat het functioneren van de arbeidsdeskundige bij de WAO-keuring wordt verbeterd. Hij heeft het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) gevraagd om onder meer de aansturing en de electronische ondersteuning van arbeidsdeskundigen te verbeteren. Daarnaast wil hij de regelgeving vereenvoudigen.

Dit staat in de brief die Hoogervorst met het rapport van de Inspectie Werk en Inkomen Geschikt of ongeschikt. De rol van arbeidsdeskundigen bij de WAO-beoordeling naar de Tweede Kamer en Eerste Kamer heeft gestuurd. Uit het rapport blijkt dat arbeidsdeskundigen onvoldoende eigen inbreng hebben bij WAO-keuringen. Ze laten zich te veel leiden door het computersysteem en door in de praktijk ontwikkelde vuistregels. Als een verzekeringsarts heeft vastgesteld dat een werknemer ziek is of een gebrek heeft, beoordeelt de arbeidsdeskundige welke functies een werknemer nog kan uitoefenen en hoeveel hij daarmee kan verdienen. Hoe minder dat is, hoe groter de mate van arbeidsongeschiktheid en hoe hoger de WAO-uitkering. Met behulp van een computersysteem selecteert de arbeidsdeskundige geschikte functies.

Hoogervorst wil dat arbeidsdeskundigen aangestuurd worden door hen onderling op hun kwaliteit en productiviteit te vergelijken. Ook moeten arbeidsdeskundigen (ondersteund door het computersysteem) altijd eerst die functies beoordelen die leiden tot het laagste percentage van arbeidsongeschiktheid. Daarnaast is van belang dat met behulp van het computersysteem achteraf is na te gaan op welke manier de arbeidsdeskundige geschikte functies heeft geselecteerd. De arbeidsdeskundige kan zo gemakkelijker worden aangesproken op de door hem of haar gemaakte keuze.

Daarnaast wil Hoogervorst de wet- en regelgeving vereenvoudigen. Dit moet de beoordeling door de arbeidsdeskundige vergemakkelijken en inzichtelijker maken. De vereenvoudigingen kunnen worden meegenomen bij de herziening van de WAO door het volgende kabinet. Hoogervorst (in navolging van het SER-advies over de WAO) pleit bijvoorbeeld voor een afname van het aantal klassen van arbeidsongeschiktheid (nu zeven). Op dit moment moet de arbeidsdeskundige verplicht een minimum aantal functies met daaraan gekoppelde arbeidsplaatsen vinden, waarin de zieke werknemer kan functioneren. Vervolgens stelt de arbeidsdeskundige de mate van arbeidsongeschiktheid vast. Hoogervorst wil het verplichte aantal functies en arbeidsplaatsen verminderen, zodat de arbeidsdeskundige eenvoudiger tot een oordeel kan komen.


---

De volgende Officiële publicatie(s) zijn gerelateerd aan bovenstaande persbericht:
PDF publicatie Brief van staatssecretaris Hoogervorst bij de aanbieding van het rapport van de Inspectie Werk en Inkomen Geschikt of ongeschikt. De rol van de arbeidsdeskundigen bij de WAO-beoordeling PDF publicatie Bijlage: Rapport Inspectie Werk en Inkomen Geschikt of ongeschikt. De rol van arbeidsdeskundigen bij de WAO-beoordeling

Deel: ' Hoogervorst wil verbetering in functioneren van arbeidsdeskundige '
Lees ook