Gemeente Hoogeveen22 mei 1999

Gemeente brengt natuur dichtbij in De Weide

Woensdag 9 juni houdt de gemeente Hoogeveen een inspraak- en informatieavond voor belanghebbenden over natuurontwikkeling rond het volkstuinencomplex 'Ons Domein' in de Weide. De bijeenkomst is in de Kerkboerderij aan de Korenstraat en begint om 20.00 uur. De natuurontwikkeling omvat het maken van twee poelen, het afgraven van grond en het inzetten van runderen.

Het betreffende gebied is circa drie hectare groot. Momenteel heeft de bijenvereniging van Hoogeveen een deel ervan in gebruik. Er bevindt zich een bijenstal en een bijentuin. Een ander deel is in gebruik voor volkstuinen. Beide functies blijven behouden. Het overig deel ligt nu nog braak. De gemeente stelt voor hier nieuwe natuur te ontwikkelen. Overigens is een andere bestemming moeilijk te vinden door de aanwezige hoogspanningskabels en twee zware gasleidingen.

Natuur in dit deel van Hoogeveen is interessant om een aantal redenen. Allereerst krijgen de bewoners van De Weide er met dit stukje natuur dicht bij huis een interessante wandelbestemming bij. Ten tweede creëert het terrein een overgang tussen het buitengebied en het vele groen in de wijk De Weide, waar de gemeente al veel ecologisch beheer toepast. Ten derde zijn de bijenvolken ter plekke gebaat bij de natuurontwikkeling.

De voorlopige plannen van de gemeente zijn gemaakt in overleg met Buurtbeheer De Weide, de bijenvereniging, Landschapsbeheer Drenthe en Stichting Mens en Natuur. De gemeente heeft bij de planvorming advies ingewonnen van Landschapsbeheer Drenthe en de Stichting Mens en Natuur (SMN). Het advies is om het gebied te begrazen. Voor natuurontwikkeling is het verder nodig om op twee plekken een poel te maken en de toplaag van een deel van het terrein af te graven voor verschraling. Door de begrazing, de poelen en de verschraling ontstaan er kansen voor een interessante flora en fauna. Landschapsbeheer Drenthe gaat het terrein aanleggen.

De bedoeling is runderen van het soort 'Belted Galloways' te laten grazen. Dit zijn runderen die van oudsher in de moerassige laaglanden van Schotland rondlopen. Ze zijn hoornloos en klein van stuk, gewend aan ruige omstandigheden en bovendien gewend aan en vriendelijk voor mensen. De runderen komen binnen een afrastering te lopen, met daarin enkele sluizen zodat wandelaars het terrein kunnen bezoeken. De Stichting Mens en Natuur zal verantwoordelijk zijn voor de zorg van de dieren.

De kosten van de aanleg van het project worden betaald via subsidies en voor een klein deel door de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders is akkoord met het voorstel mits de benodigde subsidies worden verkregen en er inspraak plaatsvindt. Na de inspraak komt er een definitief plan. De aanleg kan naar verwachting in september dit jaar beginnen.

© Copyright Gemeente Hoogeveen, 1997, 1998, 1999

Deel: ' Hoogeveen brengt natuur dichtbij in De Weide '
Lees ook