Gemeente Hoogeveen14 augustus 2001

Beschuldigingen missen elke grond

Gemeente werkt volgens adviesrapport over amfibieën Buitenvaart

De gemeente Hoogeveen handelt volledig volgens deskundig advies over de amfibieën in Buitenvaart I, het bedrijventerrein in ontwikkeling nabij de A37. Dat is de uitkomst van overleg gisteren tussen de AID (Algemene Inspectiedienst van het ministerie van LNV), de gemeente, aannemer KWS en een deskundige van de WARD (Werkgroep Amfibieën en Reptielen Drenthe).

Beschuldigingen in deze zaak aan het adres van de gemeente in de afgelopen week, ook verwoord in de media, blijken niet te kloppen. De gemeente zou niet volgens het adviesrapport van de WARD werken, maar doet dit in alle opzichten juist wél.

De gemeente heeft eerder dit jaar twee deskundigen van de WARD opdracht gegeven tot een inventarisatie ter plekke van amfibieën. Zij hebben de kleine watersalamander, de bruine en groene kikker en de gewone pad aangetroffen, alle beschermde soorten.

Alle aanbevelingen van de WARD zullen de gemeente en aannemer KWS de komende tijd uitvoeren. Zo zal het dempen van de sloten - op dit moment liggen alle sloten in het gebied nog open - op een zo diervriendelijk mogelijke manier plaatsvinden, namelijk stroomafwaarts richting open water. Verder gaat het om het diervriendelijk inrichten van de reeds geplande waterpartijen langs de A37 en het natuurlijk beheren van deze waterpartijen en een oud landweggetje.

Er valt trouwens niet aan te ontkomen dat door de nieuwe bestemming van het gebied en de noodzakelijke werkzaamheden, hoe zorgvuldig ook, de betreffende amfibieënpopulaties fors zullen inkrimpen. De gemeente had eerder willen reageren in deze zaak, maar kon dat niet vanwege afwezigheid van direct betrokkenen.

Nu het broedseizoen ten einde is, zal de gemeente overigens op korte termijn de bomen en heesters op het terrein laten verwijderen.

© Copyright Gemeente Hoogeveen

Deel: ' Hoogeveen werkt volgens rapport over amfibieën Buitenvaart '
Lees ook