Gemeente Hoogezand-Sappemeer

persberichten

Hoogezand, 16 juli 2002 Persbericht 2002/77

Gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Groningen slaan handen ineen

Meer ruimte voor licht watergebonden bedrijvigheid

De gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Groningen gaan samenwerken om ruimte te creëren voor licht watergebonden bedrijvigheid in de regio. Het voorstel daartoe is onlangs door de colleges van beide gemeenten goedgekeurd. Na een haalbaarheidsstudie zijn twee locaties in het bedrijvengebied Westerbroek aangewezen. Deze locaties blijken met name geschikt voor bedrijven met een licht watergebonden karakter, oftewel bedrijven die niet dagelijks gebruik van het water maken.

Regionale samenwerking
Het in collegiale samenwerking creëren van ruimte voor licht watergebonden bedrijvigheid is een goede illustratie van de idee achter de Regiovisie. Een goede verdeling van de schaarse ruimte is immers een opgave voor de regio als geheel. De samenwerking moet dan ook onder andere de regionale economische structuur versterken en een impuls geven aan de werkgelegenheid.
Voor de gemeente Hoogezand-Sappemeer betekent realisatie van het terrein bovendien dat zij de bestaande bedrijventerreinen kan herontwikkelen naar een kwalitatief hoger niveau en in beperkte mate nieuwe terreinen kan aanleggen.

Driehoekshaven
Naar aanleiding van de haalbaarheidsstudie zijn in Westerbroek twee locaties aangewezen: (1) tussen PPG en de asfaltcentrale en (2) aan de westzijde van de Energieweg. Hoogezand-Sappemeer heeft met betrekking tot locatie (1) gekozen voor de inrichtingsvariant waarin de aanleghaven de vorm van een driehoek krijgt: deze variant biedt meer ruimte voor kadefaciliteiten en het aandeel nat bedrijventerrein wordt vergroot. Overigens hebben de gemeenten Groningen en Hoogezand-Sappemeer er in principe voor gekozen dit project gezamenlijk aan te pakken. De concrete samenwerkingsvorm en de vraag of zij daarbij het bedrijfsleven (PPS) willen betrekken, zal uit een vervolgonderzoek moeten blijken.

Soort bedrijven
Bij de invulling van de licht watergebonden bedrijvigheid terplaatse wordt gedacht aan zandoverslagbedrijven, grindoverslagbedrijven maar bijvoorbeeld ook aan toeleveranciers voor de scheepsbouw. Het is niet de bedoeling dat zich hier containeroverslagbedrijven of bedrijven vestigen die bijvoorbeeld afval- en schroothopen produceren.

Vervolg
De raad van de gemeente Hoogezand-Sappemeer behandelt het voorstel in het najaar van 2002. De daadwerkelijke ontwikkeling van het terrein start naar verwachting in 2003.

Deel: ' Hoogezand-Sappemeer wil meer licht watergebonden bedrijvigheid '
Lees ook