EUROPOINT BV

Hooggespannen verwachtingen van Green-Tech(r) 2000

Zeist, 24 februari 2000 - Na het buitengewoon succesvolle evenement in 1998 zal op 3, 4 en 5 april 2000 de tweede editie van Green-Tech(r) plaatsvinden in het Beatrix Gebouw, Jaarbeurs te Utrecht. Tijdens deze internationale conferentie zullen de meest recente ontwikkelingen op het gebied van hernieuwbare grondstoffen worden gepresenteerd en zal tevens de Green-Tech Award worden uitgereikt. Green-Tech(r) 2000 wordt georganiseerd door het Platform Hernieuwbare Grondstoffen en omvat een hoogstaand conferentieprogramma.

De industrie toont in toenemende mate interesse in de verwerkings- en toepassingsmogelijkheden van land- en tuinbouw gewassen en producten uit de bosbouw voor industriële doeleinden.
Green-Tech(r) 2000 vormt het industriële podium ter bevordering van het gebruik van milieuvriendelijke, duurzame en hernieuwbare grondstoffen. Deze vakmanifestatie beoogt tevens de maatschappelijke discussie over vervanging van fossiele producten door duurzame en hernieuwbare grondstoffen een nieuwe impuls te geven en de begripsvorming hieromtrent in de Europese Unie en ver daarbuiten te vergroten.

Gedurende de conferentie worden de mogelijkheden, maar ook de beperkingen van het gebruik van duurzame en hernieuwbare grondstoffen onder de aandacht gebracht. Bij de conferentie is een groot aantal, uiteenlopende industrieën betrokken. Internationale bedrijven, research instellingen, belangenverenigingen, technici gericht op productieprocessen en tal van instituten actief binnen dit specifieke vakgebied, bieden informatie over de laatste ontwikkelingen in deze sector.

Tijdens de conferentie, met vooraanstaande sprekers namens de overheid, het bedrijfsleven, belangen- en brancheverenigingen, komt een groot aantal thema.s ter sprake. Op de eerste dag staan overheid, energie en polymeren centraal en zal de heer Claude Roy, algemeen directeur van ERRMA, Frankrijk, de conferentie openen. Op dinsdag 5 april zullen onderwerpen als smeermiddelen, oplosmiddelen en vluchtige stoffen behandeld worden.
Tenslotte zullen op woensdag 6 april fijne chemicaliën en vezels centraal staan. Tevens zal op deze slotdag van het evenement de Green-Tech Award worden uitgereikt. Deze prijs zal worden toegekend aan de organisatie met de meest innovatieve ontwikkeling of product op het gebied van hernieuwbare grondstoffen, benoemd door het Platform voor Hernieuwbare Grondstoffen.

De verwachtingen voor de Green-Tech(r) 2000 zijn hooggespannen. Dit wordt mede gevoed door de brede ondersteuning vanuit Nederlandse en Europese organisaties die zich met de industriële toepassingen van hernieuwbare grondstoffen bezighouden.

Noot aan de redactie, niet voor publicatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Platform Hernieuwbare Grondstoffen
Odette Jansen
Postbus 822
3700 AV ZEIST

Tel.: 030-6933489
Fax: 030-6917394
E-mail: ojansen@europoint-bv.com
Web: https://www.europoint-bv.com

24 feb 00 17:50

Deel: ' Hooggespannen verwachtingen Green-Tech 2000 '
Lees ook