Rijksuniversiteit Groningen


Nummer 140 15 oktober 1999

Onderzoek naar de geheimen van de vlam

Hoogleraar bepleit scheikundige opleiding energie en milieu

Er is behoefte aan mensen met een degelijke scheikundige opleiding die tegelijkertijd verstand hebben van energie en milieu. Om zulke mensen te scholen zou er zo'n opleiding moeten komen. Aldus prof.dr. Howard Levinsky in zijn oratie op 19 oktober 1999. Levinsky is hoogleraar Verbrandingstechnologie aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De leerstoel is het resultaat van een samenwerking tussen de RUG en de Gasunie. Levinsky deelt zijn tijd tussen deze twee instanties; bij de Gasunie is hij senior scientist verbrandingsonderzoek
.

Achter veel milieuzaken gaan scheikundige processen schuil. Dat is bijvoorbeeld het geval bij chemische reacties in de atmosfeer en chemische verontreiniging in de bodem. Ook de basis van onze energievoorzieningen, de verbranding, is in wezen een chemische aangelegenheid.

Gouden kans

"Scheikunde zie je vaak niet, maar het is overal aanwezig. En dat wordt tegenwoordig maar weinig erkend", zegt Levinsky. "Het opzetten van maatschappijgerichte studieprofielen vanwege de onderwijsvernieuwing lijkt mij een gouden kans om de rol van scheikunde in onze samenleving weer voor het voetlicht te brengen. Toepassing van scheikundige principes bij de bescherming van het milieu en het opwekken van energie ligt daarbij voor de hand. Veel studenten die geïnteresseerd zijn in het milieu kiezen nu vaak voor een biologische opleiding. Terwijl bij het milieu niet alleen biologische aspecten een rol spelen, maar ook heel veel scheikundige zaken. En wie weet, misschien zou een dergelijke opleiding ertoe kunnen bijdragen om de afnemende aantallen studenten scheikunde een halt toe te roepen."

Geheimen van de vlam

In zijn oratie bepleit Levinsky verder de noodzaak van onderzoek naar de geheimen van de vlam. "Verbranding is het oudste technologische proces. Maar nog steeds zijn belangrijke aspecten van de verbranding slecht begrepen. Dat betreft onder meer de chemie van de vorming van schadelijke stoffen en de wisselwerking tussen stroming en chemie. Dit zijn zeer complexe processen. Zo doen zich maar liefst driehonderd elementaire reacties voor bij de verbranding van methaan."

Verbrandingsapparatuur

Meer kennis van verbrandingsprocessen is volgens Levinsky nodig om nieuwe generaties verbrandingsapparatuur te ontwikkelen. Deze apparatuur moet voldoen aan de steeds strengere eisen voor de uitstoot van milieubelastende gassen zoals stikstofoxides, die bijdragen aan de vorming van zure regen. Tegelijkertijd wordt ook een verhoging van het rendement nagestreefd. "Een probleem is dat de verlaging van de uitstoot vaak ten koste gaat van de andere prestaties", aldus Levinsky. "Soepel variëren tussen een hoog en een laag verbrandingsvermogen gaat dan bijvoorbeeld minder goed."

Biogas

Ook het gebruik van biogas en waterstof voor de toekomstige energievoorziening noopt tot nader onderzoek van verbrandingsprocessen. Deze gassen komen in beeld omdat de overheid in 2020 tien procent van de Nederlandse energievoorziening uit duurzame bronnen wil betrekken. "De praktijk van de verbranding is weerbarstiger dan het beleidsmatige idee deze gassen in de energievoorziening toe te passen", zegt Levinsky. "Zonder aanpassingen werken goed functionerende aardgastoestellen gewoon niet met deze brandstoffen. Ook verandert de samenstelling van het biogas, en daardoor de verbrandingseigenschappen. Dit leidt tot onbetrouwbaar gedrag van het verbrandingssysteem. Het ligt voor de hand deze gassen met aardgas bij te mengen om de variaties in verbrandingseigenschappen uit te vlakken."

Titel van de oratie: The fire that burns without consuming

Plaats en tijd: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen, 16.30 uur

Deel: ' Hoogleraar bepleit scheikundige opleiding energie en milieu '
Lees ook