Universiteit van Amsterdam


Hoogleraar geschiedenis van de hermetische filosofie

Dr. W.J. Hanegraaff (38) is per 1 september 1999 benoemd tot hoogleraar geschiedenis van de hermetische filosofie en verwante stromingen aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. De leerstoel richt zich op de wetenschappelijke studie van alternatieve en esoterische religieuze stromingen in de westerse cultuur, en is als zodanig nationaal de eerste en internationaal de tweede in zijn soort. Hanegraaff studeerde cultuurgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht, waar hij in 1995 promoveerde in de godsdienstwetenschappen. Zijn proefschrift is getiteld New Age Religion and Western Culture: Esotericism in the Mirror of Secular Thought. Hanegraaff is auteur van een groot aantal artikelen over alternatieve vormen van religiositeit sinds de periode van de Renaissance en redacteur van verschillende boeken en publicatiereeksen op dat gebied.

Deel: ' Hoogleraar geschiedenis hermetische filosofie UvA '
Lees ook