Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Dienst Communicatie, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 6 september 1999

Dienst Communicatie

PERS & VOORLICHTING Persbericht

Oratie hoogleraar kwaliteit van zorg prof. mr. dr. Grol: OPTIMALE ZORG NIET ALTIJD AANWEZIG

Hoewel Nederland een goede gezondheidszorg kent, ontvangen patiënten op verschillende punten geen optimale zorg. Dat stelt prof. mr. dr. Grol, per 1 januari 1999 hoogleraar op de profileringsleerstoel Kwaliteit van zorg, in zijn oratie vrijdag 10 september getiteld: 'Effectieve en doelmatige zorg: feit of fantasie?'.

Recente wetenschappelijke inzichten en effectief gebleken behandelingen worden, om verschillende redenen, vaak niet toegepast in de praktijk. Een aanzienlijk deel van de geboden zorg is onnodig of zelfs schadelijk voor patiënten. En ook op het punt van patiëntvriendelijkheid en efficiëntie zijn er nog veel verbeteringen mogelijk.

Het vakgebied van de 'kwaliteit van zorg' houdt zich bezig met de vraag hoe een optimale zorg voor patiënten het best bereikt kan worden. Het staat momenteel in de gezondheidszorg sterk in de belangstelling. In Nederland en andere landen wordt het beschouwd als een nieuw vakgebied; een nieuw terrein van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs met eigen theorievorming, technieken, onderwijsprogramma's en wetenschappelijke fora. Nieuwe wetgeving verplicht artsen en andere hulpverleners, praktijken en instellingen om systematisch aandacht te besteden aan kwaliteitsbewaking en
-verbetering. Men ziet op dit gebied uiteenlopende benaderingen, zoals het ontwikkelen van 'evidence based' richtlijnen, nascholing, integraal kwaliteitsmanagement, bevorderen van patiëntautonomie, inspectie aan de hand van gegevens over de zorg of wet- en regelgeving. Bij kritische beschouwing blijken deze vaak weinig bij te dragen aan een betere zorg voor patiënten.

In de openbare les wordt geconstateerd dat er spanningen tussen de verschillende benaderingen zijn, dat het belangrijk is om de benaderingen te overbruggen en goed te combineren en dat activiteiten en maatregelen om de patiëntenzorg te verbeteren meer gebaseerd moeten worden op wetenschappelijk onderzoek naar hun werkzaamheid en toepasbaarheid.

* Inaugurele rede prof. mr. dr. R. Grol, hoogleraar 'Kwaliteit van zorg'

* Datum: Vrijdag 10 september 1999

* Tijd: 15.45 uur

* Plaats: Aula/Pedelcongresorganisatie, Comeniuslaan 2, KU Nijmegen
* N.B.: zie ook persbericht pb99-86

 

Deel: ' Hoogleraar prof. mr. dr. Grol over afwezigheid optimale zorg '
Lees ook