Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Dienst Communicatie, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 8 september 1999

Dienst Communicatie

DIENSTEN EN VOORZIENINGEN Benoemingsbericht

Dr. G. Vriend benoemd tot hoogleraar 'Bio-informatica'

Met ingang van 1 juni 1999 is dr. G. Vriend benoemd tot hoogleraar op de functionele leerstoel 'Bio-informatica' aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de KUN.

De Bio-informatica vormt een zeer jong vakgebied dat sterk in ontwikkeling is. De nieuw benoemde hoogleraar - afkomstig van het European Molecular Biology Laboratory (EMBL) - zal met name de mogelijkheden van de (bio)moleculaire informatica verder verkennen. Dit gebeurt in samenwerking met het CMBI-Center, het expertisecentrum van de KUN op het gebied van computerondersteunde chemie. Dit centrum heeft tot taak het optimaal inzetten en benutten van informatietechnologie voor wetenschappelijk onderzoek op de terreinen bio-informatica, materials science en de moleculaire chemie. Daarmee sluit het centrum aan bij bestaand onderzoek binnen de natuurwetenschappen in Nijmegen en dat van de medische faculteit.

Gerrit Vriend (geboren in 1956) studeerde scheikunde aan de Universiteit Utrecht (1974-1979). In 1983 promoveerde hij aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. Van 1983 tot 1986 verrichtte hij onderzoek aan de Purdue University in Indiana, USA. De aldaar opgedane kennis over nieuwe technieken in de eiwitkristallografie introduceerde hij op de Rijksuniversiteit in Groningen. Hij ontwikkelde het computerprogramma WHAT IF, een baanbrekend, innovatief moleculair softwarepakket. Sinds 1989 is hij werkzaam in de wetenschappelijke staf van het EMBL, vanaf 1996 is hij daar projectleider 'proteïne-structuren' op de afdeling Bio-informatica.

Dr. Vriend is een veelgevraagd spreker tijdens internationale congressen. De computerondersteunde chemie en zijn eigen WHAT IF-programma staan centraal in zijn lezingen, wetenschappelijke publicaties en instructiesessies en cursussen.

Deel: ' Hoogleraarbenoeming Bio-informatie KUN Dr. G. Vriend '
Lees ook