Universiteit van Amsterdam


Hoogleraarsbenoeming: dr. F.C.W.J. Theuws
Gepubliceerd op dinsdag 28 mei 2002
Dr. F.C.W.J. Theuws (1953) is per 1 april 2002 op persoonlijke titel benoemd tot hoogleraar Historische archeologie van Europa benoorden de Alpen aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Frans Theuws studeerde in 1984 cum laude af in de middeleeuwse archeologie aan de UvA, waarna hij als medewerker van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) begon aan zijn promotieonderzoek. Hij promoveerde in 1988 cum laude aan de UvA op het proefschrift 'De archeologie van de periferie. Studies naar de ontwikkeling van bewoning en samenleving in het Maas-Demer-Schelde gebied in de Vroege Middeleeuwen'.
Daarna werd hij co-leider van het door NWO gefinancierde Pionier-project 'Macht en Elite een onderzoek naar de machtsbasis van elitegroepen in de Prehistorie, Romeinse tijd en Merovingische tijd in Noordwest-Europa'. In dezelfde periode was hij als leider van een van de themagroepen betrokken bij de opzet en organisatie van het onderzoeksprogramma The Transformation of the Roman World van de European Science Foundation.
In 1994 volgde een aanstelling als universitair docent Middeleeuwse archeologie aan de toenmalige Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen van de UvA, in 1999 gevolgd door een aanstelling als universitair hoofddocent Historische archeologie aan de Faculteit der Geesteswetenschappen. De afgelopen jaren is Theuws ook gasthoogleraar geweest in het buitenland, in 1998 aan de Aarhus Universitet, Denemarken, en in 2001 aan de Université Paris 1 Sorbonne-Panthéon. Bron: Persvoorlichting
vanharn@bdu.uva.nl

Deel: ' Hoogleraarsbenoeming Amsterdam, dr. F.C.W.J. Theuws '
Lees ook