Hoogleraarsbenoeming: Dr. Hugo A. Keuzenkamp


Dr. Hugo A. Keuzenkamp (38) is per 1 januari 2000 benoemd tot hoogleraar Toegepast Economisch Onderzoek aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Hij zal per 1 januari in dienst treden als algemeen directeur bij de Stichting voor Economisch Onderzoek (SEO) van de UvA. Keuzenkamp volgt daar prof. dr. Bernard van Praag op, die onlangs is benoemd tot 'universiteitshoogleraar'. Bij de Stichting voor Economisch Onderzoek wordt economisch en econometrisch opdrachtonderzoek verricht op een veelheid aan gebieden, waaronder de arbeidsmarkt, het milieu, de gezondheidszorg en telecommunicatie. Nieuw is het samenwerkingsverband met Financial Advisory Services van PricewaterhouseCoopers NV, waaraan Keuzenkamp onder meer invulling zal geven.

Hugo Keuzenkamp behaalde zijn doctorale graad in de economie in 1986 aan de Universiteit van Amsterdam en zijn MSc-graad in 1987 aan de London School of Economics. Hier was hij tevens onderzoeksassistent van de huidige Amerikaanse minister van financiën, Lawrence Summers. Daarna was hij als onderzoeksassistent verbonden aan achtereenvolgens Duke University en Harvard University. In 1990 werd Keuzenkamp universitair docent aan de Katholieke Universiteit Brabant (KUB). In 1994 promoveerde hij aan de KUB op een proefschrift over de grondslagen van de econometrie, getiteld: Probability, Econometrics and Truth. Keuzenkamp is actief als adviseur op het terrein van het sociaal-economisch beleid in Nederland, onder andere kwam hij met voorstellen voor de privatisering van de WAO en de uitbreiding van Schiphol. Sinds 1996 is Keuzenkamp hoofdredacteur van het economenblad Economisch Statistische Berichten. Keuzenkamp is lid (en was enige tijd voorzitter) van de Werkgroep Economie van de Wiardi Beckman Stichting, was lid van de Commissie De Wit (uitbreiding Schiphol) en is lid van de Commissie Nationale Rekeningen van het CBS. Hij schreef columns en artikelen in onder meer Het Parool, de Volkskrant, NRC Handelsblad en een aantal wetenschappelijke tijdschriften.

Laatste wijzigingen: 30 augustus 1999 - webmaster@uva.nl Bron: PR & Persvoorlichting

Deel: ' Hoogleraarsbenoeming Economie UvA Dr. Hugo A. Keuzenkamp '
Lees ook