Universiteit van Amsterdam
Dr. A.J.J. Nijhuis (41) is benoemd tot deeltijdhoogleraar (0,2 fte) Duitsland-studiën aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA).
Ton Nijhuis studeerde driemaal cum laude af aan de UvA, in 1981 in de Politieke wetenschappen, in 1986 in de Nieuwe en theoretische geschiedenis en in 1988 in de Filosofie.
In 1995 promoveerde Nijhuis aan de UvA cum laude op het proefschrift Structuur en contingentie. Over de grenzen van het sociaal-wetenschappelijke verklaringsmodel in de Duitse geschiedschrijving. De dissertatie werd in 1996 bekroond met de studieprijs van de Stichting Praemium Erasmianum. Nijhuis is sinds 1986 als universitair docent verbonden aan de Universiteit Maastricht. Na een verblijf aan het Institut für die Wissenschaften vom Menschen in Wenen is hij sinds 1997 werkzaam bij het Duitsland Instituut bij de Universiteit van Amsterdam als coördinator van het onderzoeksprogramma 'Duitsland in een veranderende wereld'. Dit onderzoeksproject richt zich op de veranderde economische en politieke positie van het herenigde Duitsland op de Europese landkaart. Aan het programma werken elf senioronderzoekers en vier promovendi mee. Tevens coördineert Nijhuis het onderzoeksprogramma 'Zivilgesellschaft im Vergleich: Deutschland und die Niederlande 1850-2000'. Binnen dit project werken vier onderzoekscentra in Nederland en Duitsland samen.

Laatste wijzigingen: 15 februari 2000 - webmaster@uva.nl Bron: PR & Persvoorlichting

Deel: ' Hoogleraarsbenoeming Geesteswetenschappen UvA '
Lees ook