Rijksuniversiteit Groningen


Benoeming

Postema hoogleraar Revalidatiegeneeskunde

Klaas Postema (Ouder Amstel, 1953) is benoemd tot hoogleraar Revalidatiegeneeskunde binnen de faculteit der Medische wetenschappen. Postema studeerde geneeskunde aan de VU en promoveerde aldaar in 1983 op een proefschrift getiteld: Spastische parese bij infantiele encephalopathie; een onderzoek naar klinische en electromyografische kenmerken en de invloed van dantroleen natrium. In 1989 rondde hij zijn specialisatie revalidatiegeneeskunde af. Sinds zijn promotie werkte Postema in het revalidatiecentrum Het Roessingh en het algemeen ziekenhuis Twenteborg in Almelo. Sinds 1996 is hij als revalidatie-arts in het Academische Ziekenhuis te Nijmegen en als wetenschappelijk onderzoeker werkzaam in de St. Maartenskliniek aldaar. De aanstaande academisering van het revalidatiecentrum Beatrixoord in Haren biedt Postema veel mogelijkheden om zijn onderzoek nieuwe impulsen te geven. Zijn onderzoek richt zich dan op het 'bewegen' met een prothese of orthese.

Deel: ' Hoogleraarsbenoeming RUG Revalidatiegeneeskunde Postema '
Lees ook