Hoogleraarsbenoeming: Dr. N.S. Klazinga


Dr. N.S. Klazinga (42) is per augustus benoemd tot voltijds hoogleraar Sociale geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Niek Klazinga studeerde Geneeskunde en Biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na zijn artsexamen in 1984 volgde hij aanvullende opleidingen en cursussen op het terrein van management, klinische epidemiologie, medische besliskunde en gezondheidseconomie. In 1996 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het proefschrift Quality management of medical specialist care in the Netherlands. Van 1985 tot nu was Klazinga werkzaam als wetenschappelijk stafmedewerker bij het Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing (CBO) te Utrecht, vanaf 1999 ook als adjunct-directeur belast met de medisch specialistische kwaliteit van de gezondheidszorg in ziekenhuizen. Tevens was hij sinds 1994 verbonden aan het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij in 1998 een deeltijdaanstelling kreeg als universitair hoofddocent.

Laatste wijzigingen: 7 oktober 1999 - webmaster@uva.nl Bron: PR & Persvoorlichting

Deel: ' Hoogleraarsbenoeming Sociale geneeskunde UvA Dr. Klazinga '
Lees ook