Hoogleraarsbenoemingen

De volgende benoemingen hebben in de afgelopen maanden plaatsgevonden aan de UvA. Telefonische informatie: Ko van Harn, 020-5252698.

Dr. P.W. Adriaans (43) is benoemd tot bijzonder hoogleraar op het gebied van Maatschappelijke toepassingen van de informatica, in het bijzonder adaptieve en lerende systemen.

Dr. A.P. Aldenkamp (47) is benoemd tot bijzonder hoogleraar op het vakgebied van de Pedagogische zorg voor kinderen met neurologisch gefundeerde leerproblemen.

Mw.dr. R.J.M. ten Berge (47) is benoemd tot hoogleraar Klinische immunologie, in het bijzonder transplantatie-immunologie.

Dr. J.W. de Beus (45) is benoemd tot hoogleraar in de 'Politieke theorie, politieke cultuur en hun geschiedenis'.

Prof. mr. P. Boeles (56) is benoemd tot hoogleraar Migratierecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

René Boomkens (44) is benoemd tot bijzonder hoogleraar popmuziek, namens de muziekauteursrechtorganisatie Buma en het Nationaal Pop Instituut.

Dr J.J. Boonstra (42) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Management van veranderingen in organisaties.

Dr. H.P. Boswijk (34) is benoemd tot hoogleraar op het vakgebied van de Financiële econometrie.

Dr. B.J. Brabin (50) is benoemd tot bijzonder hoogleraar op het vakgebied van de Tropische Kindergeneeskunde.

Dr. F. Keverling Buisman (53) is benoemd tot bijzonder hoogleraar in het oud-vaderlands recht.

Dr. H.R. Büller (46) is benoemd tot hoogleraar Inwendige geneeskunde, in het bijzonder de vasculaire geneeskunde.

Mw.dr. L. de Cola (38) is benoemd tot hoogleraar in de Moleculair Fotonische Materialen.

Mw. dr. G.T.M. ten Dam (40) is benoemd tot hoogleraar Onderwijskunde, in het bijzonder op het gebied van individuele en sociaal-culturele verschillen bij leren en instructie.

Mw.dr. M. Dekovic (37) is benoemd tot hoogleraar Orthopedagogiek, in het bijzonder op het gebied van de integratieve jeugdzorg.

Dr M.W.J.M. Demarteau (41) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Kernfysica.

Dr. Arjen Doelman (34) is benoemd tot hoogleraar in de Wiskunde.

Mw.dr. O.C.M. Fischer (47) is benoemd tot hoogleraar op het vakgebied van Taalkunde van de Germaanse talen, in het bijzonder de Engelse taalkunde.

Dr. J. van der Gaag (50) is benoemd tot hoogleraar in de Ontwikkelingseconomie en bnoemd tot decaan van de Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie.

Drs. J.W. Ganzevoort (50) is benoemd tot bijzonder hoogleraar in de Organisatiedynamiek en -innovatie.

Dr. Maarten A. Hajer (36) is benoemd tot hoogleraar Politicologie, in het bijzonder op het gebied van beleids- en bestuursprocessen.

Prof. mr. A.S. Hartkamp (54) is benoemd tot hoogleraar privaatrecht.

Mr. M.W. Hesselink (31) is benoemd tot hoogleraar privaatrecht.

Dr. C.H. Hommes (38) is benoemd tot hoogleraar op het vakgebied van de Economische Dynamica.

Prof.dr. J.W. Hovenier (63) is benoemd tot hoogleraar op het gebied van de Sterrenkunde.

N.H. van Halder (51) is benoemd tot hoogleraar Management Control.

Dr. F.G.H. Hartmann RC (32) is benoemd tot hoogleraar Management Accounting.

Drs. C.A.J. Herkströter (61) benoemd tot hoogleraar Internationaal Management.

Prof.dr. J.J.C.M. Hox (48) is benoemd tot hoogleraar in de Methodologie van empirisch pedagogisch en onderwijskundig onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Dr. P.B. Hugenholtz (43) is benoemd tot hoogleraar Informatierecht, in het bijzonder auteursrecht, aan het Instituut voor Informatierecht.

Dr. J.H. Hulstijn (51) is benoemd tot hoogleraar in de Tweede Taalverwerving.

Dr. K. Huibregtse (57) is benoemd tot hoogleraar in Endoscopische Diagnostiek en Therapie van Galweg- en Pancreasaandoeningen.

Mw.dr. I.J.F. de Jong (41) is per benoemd tot bijzonder hoogleraar op het gebied van de Klassiek Griekse letterkunde.

Prof.dr. Philip R. de Jong (49) is benoemd tot bijzonder hoogleraar 'Economische orde en sociale zekerheid'.

Dr J.F.H. Junggeburt (41) is benoemd tot bijzonder hoogleraar op het gebied van 'de markt van uitzendarbeid en flexwerken' vanwege de Stichting voor Economisch Onderzoek (SEO).

Dr. M.L. Kapsenberg (48) is benoemd tot strategisch hoogleraar op het vakgebied van de Experimentele Dermatologie, in het bijzonder de Immunodermatologie.

Dr. Anne Kox (50) is benoemd tot bijzonder hoogleraar op het vakgebied van de 'Geschiedenis van de natuurkunde in het algemeen en de geschiedenis van de natuurkunde in Nederland in de periode van 1870 tot 1940'.

Dr. R.W.P.M. Laane (49) is als bijzonder hoogleraar mariene biogeochemie aangesteld.

Prof.dr. H.P.A.J. Langendijk (46) is benoemd tot hoogleraar Externe Verslaggeving.

Dr. J.J.B. van Lanschot (45) is benoemd tot hoogleraar Chirurgische oncologie.

Prof.dr. D.A.V. van der Leij (52) is benoemd tot hoogleraar op het vakgebied van de Orthopedagogiek, in het bijzonder integratieve leerlingzorg.

Dr. H.A. van der Liet (42) is benoemd tot hoogleraar Scandinavische taal- en letterkunde.

Mw. prof. dr. H. Maassen van den Brink is benoemd tot hoogleraar op het vakgebied van de 'scholing, arbeidsmarkt en economische ontwikkeling'.

Dr. André Nolkaemper (36) is benoemd tot hoogleraar in het Volkenrecht aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Dr. E.M. Opdam (38) is benoemd tot hoogleraar Wiskunde, in het bijzonder meetkunde en algebra.

Dr. E.C. Perotti (39) is benoemd tot hoogleraar op het gebied van International Finance.

Mr. C.E. du Perron (34) is benoemd tot hoogleraar privaatrecht.

Dr. J.J. Piek(44) is benoemd tot hoogleraar op het gebied van Klinische cardiologie, in het bijzonder de Interventiecardiologie.

Dr. David Pinto is benoemd tot bijzonder hoogleraar Interculturele communicatie namens de Stichting Intercultura.

Prof.dr. J.M.A. Riksen-Walraven (49) is benoemd tot hoogleraar op het vakgebied van het Empirisch onderzoek naar en theorievorming over de pedagogische aspecten van de praktijk en de kwaliteit van de kinderopvang voor kinderen van 0-12 jaar.

Prof. mr. A.F. Salomons (35) is benoemd tot hoogleraar privaatrecht.

Prof.dr. H.P. Sauwerwein (54), chef van de Universitaire kliniek voor Inwendige Ziekten in het Academisch Medisch Centrum, is benoemd tot hoogleraar op het vakgebied van de Energiestofwisseling .

Dr. P.J. Schoenmakers (44) is benoemd tot hoogleraar in de Polymeeranalyse.

Dr. C.J.M. Schoutens (36) is benoemd tot hoogleraar Theoretische Fysica.

Mr. E.Ph.R. Sutorius (52) is benoemd tot hoogleraar strafrechtwetenschappen.

Prof.dr. R.W. Trijsburg (50) is benoemd tot bijzonder hoogleraar op het gebied van Vernieuwing van de theoretische grondslagen van de Psychotherapie.

Mw.dr. P.M. Valkenburg is benoemd tot bijzonder hoogleraar Kind & Media.

Dr. G.P. van de Ven (57) is benoemd tot bijzonder hoogleraar op het vakgebied van de Waterstaatgeschiedenis van 1500 tot heden, in het bijzonder van het Ancien Régime.

Mr. Floris O.W. Vogelaar (54) is benoemd tot hoogleraar Economisch Ordeningsrecht.

Dr. J. van der Wal (51) is benoemd tot hoogleraar op het gebied van Stochastische operationele research in de Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie.

Dr. J.C. van Weenen (48) is benoemd tot bijzonder hoogleraar duurzame productontwikkeling aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen.

Dr. N.A. Wilterdink (52) is benoemd tot hoogleraar op het vakgebied van de Cultuursociologie.

Dr. G.J.M. van Wissen (55) is benoemd tot hoogleraar Vergelijkend staatsrecht.

Deel: ' Hoogleraarsbenoemingen Universiteit van Amsterdam - 7667 '
Lees ook