Gemeente Ede

Werkzaamheden starten half maart
Hoogspanningsleidingen Veldhuizen de grond in

De hoogspanningsleidingen die over Veldhuizen in Ede lopen worden in de grond gelegd. Daarmee worden de hoogspanningsmasten in de wijk overbodig. NUON haalt deze na de zomervakantie weg. De verkabeling van de leidingen begint in de week van 17 maart. Eind juni van dit jaar liggen ze in de grond.

De hoogspanningsmasten boven Veldhuizen staan in de weg en zijn bovendien lelijk. Om deze reden wil de gemeente Ede de leidingen graag in de grond hebben. Na lange onderhandelingen is daarover nu overeenstemming bereikt met NUON. Voor de verkabeling zijn weinig verkeersmaatregelen nodig. Dit is opvallend voor een werk van deze omvang.

Route kabels
De route van de kabels loopt vanuit het Veldhuizerbos, onder de singel door, via de Lichtenbeek, Liebeek en het parkeerterrein van de Rijnhof. Gaat vervolgens langs het fietspad naar de rotonde aan het eind van de Slotlaan. Er wordt met grote boormachines onder de rotonde doorgeboord naar de middenberm van de Slotlaan. Hier komen de kabels te liggen tot aan de kruising Slotlaan-Kastelenlaan. Onder deze kruising wordt weer geboord naar de groenstrook aan de noordzijde van de Slotlaan. Hier komt een lasput waarin de kabels aan elkaar worden gelast. Vervolgens loopt het tracé verder naar de Proosdijerveldweg. Langs de Proosdijerveldweg worden de kabels aan weerszijden van de weg in de trottoirs gelegd. Dan worden de kabels onder de N224 (oude Rijksweg) doorgeboord. Het tracé gaat vervolgens verder tot het onderstation aan de Kalverkampweg. Vanaf dit punt wordt een kabel in opdracht van de Nuon doorgelegd langs huize Kernhem en de Doolhoflaan naar het trafostation aan de Knuttelweg.

Verkeersmaatregelen
Op de Slotlaan tussen de rotonde en de kruising met de Kastelenlaan worden twee rijstroken afgezet. De linksafbeweging van de Slotlaan naar de Hogerhorst wordt tijdelijk omgeleid. Het fiets- en voetpad aan de noordzijde van de Slotlaan is gedurende de werkzaamheden afgesloten waarbij het voetgangers- en fietsverkeer van de voorzieningen langs de zuidzijde van de Slotlaan gebruik kunnen maken. Het gedeelte langs de Proosdijerveldweg legt de aannemer in twee perioden aan zodat het voetgangers en fietsverkeer of van de ene kant of van de andere kant van de weg gebruik kan maken. Dit staat met borden en afzettingen aangegeven.

Lichtenbeek
De meest ingrijpende maatregelen voor bewoners vinden plaats aan de Lichtenbeek. Deze weg zal twee perioden van circa drie à vier weken slechts begaanbaar zijn voor voetgangers. De woningen zijn voor voetgangers bereikbaar. De bewoners worden hierover apart geïnformeerd.

Groen
Voor de verkabeling zijn een paar bomen gekapt. De kleinere begroeiing zoals bosplantsoen en heesters moet nog worden weggehaald. Hiermee start de aannemer 17 maart. Dit groen plant de gemeente in het najaar weer aan.

Verwijdering hoogspanningsmasten
De hoogspanningsmasten worden gedemonteerd en verwijderd als de kabels in de grond aangesloten zijn. Dit is na de zomervakantie van dit jaar.

Deel: ' Hoogspanningsleidingen Veldhuizen de grond in '




Lees ook