Gemeente Barendrecht

Persbericht nummer 30, 4 mei 1999

Hoogste punt project Ziedewijdsedijk bereikt

Op 20 april jl. is het hoogste punt bereikt van de vier woningen aan de Ziedewijdsedijk in Barendrecht. Ter gelegenheid van deze mijlpaal, waarbij wethouder Silvis de officiële handeling verrichtte, bood directeur W.F. Roos van Roos Projectontwikkeling B.V. de gemeente Barendrecht een cheque aan van f 1.500,--. Het is de bedoeling om met dit geld bij te dragen aan het project Watertoren en Oude Kern in de gemeente Barendrecht.

Een aantal jaren geleden heeft Roos projectontwikkeling B.V. het perceel grond aan de Ziedewijdsedijk gekocht. Zij hebben de gemeente Barendrecht toestemming gevraagd om op die plek woningbouw te mogen plegen. De gemeente is akkoord gegaan met de bouw van vier woningen, op voorwaarde dat het oude huis en de twee monumentale bomen behouden zouden blijven.

Platanen

De twee monumentale bomen voor het bestaande huis aan de Ziedewijdsedijk zijn platanen die beeldbepalend zijn voor dit stukje Barendrecht. Bovendien is het heel bijzonder dat twee platanen naast elkaar staan met in elkaar gegroeide kronen. Naast het behoud van de platanen heeft de gemeente een snoeiplan bedongen voor deze bomen. Een drastische snoei, die in eerste instantie noodzakelijk leek om de bouwactiviteiten te laten plaatsvinden, zou schadelijk zijn voor de bomen en deze onherstelbaar verminken. Met een andere heimethode is dit voorkomen. Het snoeiplan houdt in dat er dit jaar gesnoeid wordt en over twee jaar weer. Een gerenommeerd bedrijf, dat zich vooral richt op het behoud van bomen, neemt deze taak op zich en zal ook in de komende jaren de begeleidingssnoei uitvoeren.

Saneringsplan

Op de bouwplek heeft een constructiebedrijfje gestaan dat je in deze tijd 'betrekkelijk milieuonvriendelijk' zou noemen. De bodem is daardoor verontreinigd en moest gesaneerd worden. In goed overleg met de gemeente is het bodemsaneringsplan van start gegaan. Ook de sloopvergunning is verleend waarbij het sloopafval gescheiden is afgevoerd.

Cheque

Roos Projectontwikkeling B.V. uit Ridderkerk heeft zijn waardering voor de prettige samenwerking met de gemeente geuit door wethouder Silvis een cheque van f 1.500,- aan te bieden. Dit geldbedrag wordt gebruikt voor het project trouwzaal in de Watertoren en herinrichting Oude Kern in de gemeente Barendrecht.

Einde persbericht nummer 30

Copyright © 1999 Gemeente Barendrecht

Laatste wijziging: 11 mei 1999

Deel: ' Hoogste punt project Ziedewijdsedijk Barendrecht bereikt '
Lees ook