Gemeente Alblasserdam

Nieuwsberichten

28/02/2003
Hoogwaardig openbaar vervoer Drechtsteden

HOV-D (Hoogwaardig Openbaar Vervoer Drechtsteden) en Mobiliteitsplan Drechtsteden
In de Klaroen van 5 februari jl. heeft u kunnen lezen dat de stukken m.b.t. de Kadernota HOV-D en het Mobiliteitsplan Drechtsteden tot 15 maart a.s. ter inzage liggen. De inspraakperiode is van start gegaan op 3 maart jl. t/m 25 april a.s. De stukken liggen tot 25 april ter bestudering in het gemeentehuis van Alblasserdam, Cortgene 2. Belangstellenden kunnen de stukken inzien bij de balie van de afd. VROM. Op dinsdag 8 april a.s. om 19.30 uur is er een inspraakavond inzake het HOV-D en Mobiliteitsplan Drechtsteden in de raadzaal van het gemeentehuis. Als u van de inspraakmogelijkheid gebruik wilt maken, kan dat uitsluitend na telefonische afspraak, tel. (078) 692 13 16. Meer informatie over de HOV-D vindt u elders op deze site.

Zoekwoorden:

Deel: ' Hoogwaardig openbaar vervoer Drechtsteden '
Lees ook