Hoopgevende vooruitzichten

Door Fred O'Regan, President and Chief Executive Officer

Gepubliceerd 11th January 2012

Zoals voor zoveel mensen is het begin van een nieuw jaar voor ons een tijd van overdenken. Het is een goed moment om nog eens terug te blikken op het voorbije jaar, om de doelstellingen en visie van het IFAW weer helder in het vizier te krijgen en om vast te stellen in hoeverre het ons is gelukt die doelstellingen te verwezenlijken.

Wie om dieren geeft en het nieuws regelmatig volgt, zou bijna de moed verliezen. Er is de laatste tijd meer ivoor van olifanten in beslag genomen dan ooit tevoren. Honderden olifanten worden afgeslacht voor producten die niemand nodig heeft. Honden en katten worden in afschuwelijke leefomstandigheden aangetroffen, niet alleen in arme woonwijken, maar ook in welvarende landen zoals de VS en in Europa. Er wordt nog steeds op walvissen, zeehonden, tijgers en andere in het wild levende dieren gejaagd voor producten waar niemand op zit te wachten.

Maar de vooruitzichten op lange termijn zijn hoopgevend. De dierenwelzijnsbeweging is precies wat de naam zegt: een beweging. We willen in onze cultuur en in de politiek een omslag teweegbrengen in de manier waarop tegen dieren wordt aangekeken en mensen bewuster maken van de gevolgen van ons handelen voor dieren. Zoiets bereik je niet in dagen, weken, maanden of zelfs jaren. Daar gaan tientallen jaren overheen.

We weten dat de manier waarop we met dieren omgaan, voor verbetering vatbaar is. In het afgelopen jaar hebben we een aantal opmerkelijke successen geboekt, die ons sterken in de overtuiging dat die verbeteringen haalbaar zijn:

* Het verbod op de import van zeehondenproducten dat in augustus binnen de EU van kracht werd, laat zien dat regeringen naar de stem van het volk luisteren. We zijn van mening dat het welzijn van dieren niet aan commerciële belangen ondergeschikt mag worden gemaakt. En we hebben het recht van onze overheid te verlangen, dat bij het opstellen van handelsovereenkomsten rekening wordt gehouden met het welzijn van dieren.

* Manas National Park in India staat niet meer op de zogenoemde "rode lijst" van werelderfgoedlocaties. Dit is mede te danken aan het IFAW en onze Indiase partners, die olifanten, neushoorns en andere dieren terugbrachten naar dit park waarin vrijwel alle dieren door toedoen van stropers en ander geweld waren gedood. Zodra we samen met de autoriteiten en lokale organisaties de veiligheid kunnen waarborgen, brengen we dieren terug naar "leeggelopen" natuurgebieden waar ze ooit thuis waren.

* Bijna nergens ter wereld spoelen walvissen en dolfijnen zo vaak en in zo groten getale aan als bij Cape Cod, nabij het hoofdkantoor van het IFAW. Maar dankzij apparatuur en technieken die we continu blijven ontwikkelen, kunnen we bij een massastranding steeds effectiever in actie komen: was het percentage zeezoogdieren dat een stranding overleefde in 1999 nog maar 15%, vorig jaar was dat al 57%. Door bij elke interventie een wetenschappelijke aanpak te hanteren en de resultaten te analyseren, kunnen we steeds meer dieren redden die anders beslist zouden omkomen.

Al deze successen zouden nooit mogelijk zijn geweest zonder de trouwe en voortdurende steun van onze donateurs over de hele wereld.

We zijn ontzettend dankbaar voor al die vele, vele mensen die ons jaar in jaar uit zijn blijven steunen in onze strijd voor een betere wereld voor mensen en dieren. We hebben nog een lange weg te gaan, maar we maken vorderingen. En de weg wordt steeds begaanbaarder naarmate meer mensen zich bij ons aansluiten.

We wensen u allen een heel gezond, gelukkig en hoopvol Nieuwjaar.

-- Fred

Fred O'Regan

About Fred O'Regan

Fred O'Regan, President and Chief Executive Officer

As President and CEO, Fred heads IFAW's expert teams in campaigning to save whales and elephants, end the Canadian seal hunt and fight the illegal trade in wildlife globally.

Deel: ' Hoopgevende vooruitzichten voor dierenwelzijnsbeweging '
Lees ook