liever 2e coen dan rekeningrijden

burgemeester en wethouders van hoorn staan afwijzend tegenover het besluit van minister netelenbos van verkeer en waterstaat om tot introductie van het rekeningrijden over te gaan. dit blijkt uit een brief van het college aan de minister. b&w zien meer in capaciteitsuitbreiding van de coentunnel en vrezen dat het rekeningrijden kwalijke gevolgen zal hebben voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid in hoorn. 'we dreigen in een neerwaartse spiraal terecht te komen', aldus het college, 'terwijl de kans op files er niet kleiner op wordt.'

als de minister het rekeningrijden gaat introduceren, dreigt hoorn het kind van de rekening te worden. in de jaren zeventig, tijdens de woningnood in de randstad, heeft hoorn als groeikern loyaal meegewerkt aan het overloopbeleid van het rijk. tienduizenden mensen vestigden zich in hoorn. velen bleven voor hun werk aangewezen op de randstad, zodat er grote forensenstromen ontstonden. helaas hield de werkgelegenheidsontwikkeling in hoorn (ondanks gemeentelijke inspanningen, waardoor inmiddels toch zo'n 55% van de inwoners in hoorn werkt) geen gelijke tred met het stijgend aantal inwoners. daardoor rijden nog heel wat forensen heen en weer tussen hoorn en de randstad. deze mensen dreigen nu, evenals het bedrijfsleven, de dupe te worden van het rekeningrijden.

bereikbaarheid essentieel
goede onderlinge bereikbaarheid van de regio amsterdam en het noordelijk deel van de provincie noord-holland is niet alleen essentieel voor behoud van de werkgelegenheid, maar werkt ook conditionerend voor verdere ontwikkeling en groei daarvan. b&w vrezen dat rekeningrijden de ontwikkeling van hoorn niet alleen afremt, maar dat de stad zelfs in een neerwaartse spiraal terechtkomt. 'voor hoorn zal in de bedrijvenacquisitie een extra drempel ontstaan. hierdoor zal, tegen uw streven in, het forensisme verder toenemen', stelt het college in de brief aan minister netelenbos. 'de beperking van de automobiliteit zal de werkgelegenheid in onze regio nadelig beonvloeden.'

kans op files blijft groot
burgemeester en wethouders denken niet dat rekeningrijden tot gevolg zal hebben dat meer automobilisten voor het openbaar vervoer kiezen, zoals minister netelenbos aanvoert. 'om te beginnen ontbreekt het in de hoornse situatie aan een adequaat openbaar-vervoersysteem. en zelfs al zou het aantal reizigers - tegen de verwachting in - toenemen, dan vermindert dit de filekans nauwelijks.' b&w verwijzen naar de "Trajectnota Capaciteitsuitbreiding Coentunnel", waarin Rijkswaterstaat constateert dat het effect van nog meer openbaar vervoer zo gering is dat het niet in de totaalscore tot uiting komt. Zo blijft de filekans op de A7 richting Amsterdam boven de 35% ondanks toename van het openbaar vervoer.

Geld stoppen in infrastructuur
Mocht de minister niettemin besluiten tot introductie van het rekeningrijden over te gaan, dan vinden B&W dat de opbrengsten hiervan ten goede moeten komen aan verbetering van de infrastructuur tussen Noord-Holland Noord en de zuidelijker gelegen Randstad. Het college verwacht aanzienlijk meer heil van capaciteitsuitbreiding van de Coentunnel dan van rekeningrijden. 'Bedrijven en woningen zullen beter bereikbaar worden en dit zal een positief effect hebben op de regionale economie.'

Deel: ' Hoorn Liever 2e Coen dan rekeningrijden '
Lees ook