Provincie Gelderland


Tijdens hoorzittingen kunnen burgers hun ingebrachte bezwaren toelichten. De zittingen zijn openbaar.

19 maart 1999
HOORZITTING BESTEMMINGSPLAN ALPHEN HERZIENING 1994-1 (CITADELSTRAAT), GEMEENTE WEST MAAS EN WAAL

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland wordt op 19 maart 1999 vanaf 10.00 uur een hoorzitting gehouden over een ingediend bezwaarschrift tegen het bestemmingsplan Alphen herziening 1994-1 (Citadelstraat), gemeente West Maas en Waal.

Deze hoorzitting zal plaatsvinden het gemeentehuis van Beneden-Leeuwen.

Als voorzitter van de hoorzitting zal optreden de heer drs. W. v.d. Broek van de provinciale dienst Ruimte, Economie en Welzijn.

Nadere informatie: de heer drs. W. v.d. Broek, tel. (026) 359 98 08, email: w.broek@prv.gelderland.nl.

Deel: ' Hoorzitting bestemmingsplan Alphen West Maas en Waal '
Lees ook