Provincie Gelderland


Tijdens hoorzittingen kunnen burgers hun ingebrachte bezwaren toelichten. De zittingen zijn openbaar.

24 juni 1999
HOORZITTING BESTEMMINGSPLAN BARNEVELD CENTRUM 1990 GEDEELTELIJKE HERZIE NING PASTOOR GOWTHORPESTRAAT GEMEENTE BARNEVELD

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland wordt op 24 juni 1999 vanaf 10.00 uur een hoorzitting gehouden over een ingediend bezwaarschrift tegen het bestemmingsplan Barneveld Centrum 1990 gedeeltelijke herziening Pastoor Gowthorpestraat gemeente Barneveld.

Deze hoorzitting zal plaatsvinden in het gemeentehuis van Barneveld.

Als voorzitter van de hoorzitting zal optreden de heer W.F. Hildebrand van de provinciale dienst Ruimte, Economie en Welzijn.

Nadere informatie: de heer W.F. Hildebrand, tel. (026) 359 97 71, email: w.hildebrand@prv.gelderland.nl.

Deel: ' Hoorzitting bestemmingsplan Barneveld centrum '
Lees ook