Provincie Gelderland


Tijdens hoorzittingen kunnen burgers hun ingebrachte bezwaren toelichten. De zittingen zijn openbaar.

30 juni 1999
HOORZITTING BESTEMMINGSPLAN EUREGIONAAL BEDRIJVENTERREIN, GEMEENTE BERGH

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland wordt op 30 juni 1999 vanaf 14.00 uur een hoorzitting gehouden over een ingediend bezwaarschrift tegen het bestemmingsplan Euregionaal bedrijventerrein, gemeente Bergh.

Deze hoorzitting zal plaatsvinden in het gemeentehuis van s-Heerenberg.

Als voorzitter van de hoorzitting zal optreden de heer F. Koenders van de provinciale dienst Ruimte, Economie en Welzijn.

Nadere informatie: de heer F. Koenders, tel. (026) 359 98 03, email: f.koenders@prv.gelderland.nl.

Deel: ' Hoorzitting bestemmingsplan bedrijventerrein Bergh '
Lees ook