Provincie Gelderland


Tijdens hoorzittingen kunnen burgers hun ingebrachte bezwaren toelichten. De zittingen zijn openbaar.

6 september 1999
HOORZITTING BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN EEKTERVELD, GEMEENTE EPE

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland wordt op 6 september 1999 vanaf 10.00 uur een hoorzitting gehouden over een ingediend bezwaarschrift tegen het bestemmingsplan Bedrijventerrein Eekterveld, gemeente Epe.

Deze hoorzitting zal plaatsvinden in het gemeentehuis van Epe.

Als voorzitter van de hoorzitting zal optreden de heer F. Koenders van de provinciale dienst Ruimte, Economie en Welzijn.

Nadere informatie: de heer F. Koenders, tel. 026 - 359 98 03, email: f.koenders@prv.gelderland.nl.

Deel: ' Hoorzitting bestemmingsplan bedrijventerrein Eekterveld '
Lees ook