Provincie Gelderland


Tijdens hoorzittingen kunnen burgers hun ingebrachte bezwaren toelichten. De zittingen zijn openbaar.

11 maart 1999
HOORZITTING BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN DE BOUWKAMP OOIJ, HERZIENING 1977, GEMEENTE UBBERGEN

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland wordt op 11 maart 1999 vanaf 10.00 uur een hoorzitting gehouden over een ingediend bezwaarschrift tegen het bestemmingsplan Bedrijventerrein De Bouwkamp Ooij, herziening 1977, gemeente Ubbergen.

Deze hoorzitting zal plaatsvinden het gemeentehuis van Ubbergen.

Als voorzitter van de hoorzitting zal optreden de heer J. Janssen van de provinciale dienst Ruimte, Economie en Welzijn.

Nadere informatie: de heer J. Jansen, tel. (026) 359 97 83, email: janssen1@prv.gelderland.nl.

Deel: ' Hoorzitting bestemmingsplan bedrijventerrein Ooij '
Lees ook