Provincie Gelderland


23 februari 1998 HOORZITTING BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN BREEKWAGEN III, GEMEENTE WIJCHEN

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland wordt op 23 februari 1999 vanaf 14.00 uur een hoorzitting gehouden over een ingediend bezwaarschrift tegen het bestemmingsplan Breekwagen III, gemeente Wijchen.

Deze hoorzitting zal plaatsvinden in het gemeentehuis van Wijchen.

Als voorzitter van de hoorzitting zal optreden de heer J.P.M. Janssen van de provinciale dienst Ruimte, Economie en Welzijn.

Nadere informatie: de heer J.P.M. Janssen, tel. (026) 359 97 83, email: j.janssen@prv.gelderland.nl.

Deel: ' Hoorzitting bestemmingsplan bedrijventerrein Wijchen '
Lees ook