Provincie Gelderland


Tijdens hoorzittingen kunnen burgers hun ingebrachte bezwaren toelichten. De zittingen zijn openbaar.

15 april 1999
HOORZITTING BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED BETUWEROUTE, GEMEENTE BEMMEL

Op 15 april 1999 wordt vanaf 9.30 uur een hoorzitting gehouden over een ingediend bezwaarschrift tegen het bestemmingsplan Buitengebied Betuweroute, gemeente Bemmel.

Deze hoorzitting zal plaatsvinden in het gemeentehuis van Bemmel.

Als voorzitter van de hoorzitting zal optreden de heer ing. J. van Dooren van de provinciale dienst Ruimte, Economie en Welzijn.

Nadere informatie: de heer ing. J. van Dooren, tel. (026) 359 97 81, email: j.dooren@prv.gelderland.nl.

Zoekwoorden:

Deel: ' Hoorzitting bestemmingsplan Betuweroute Bemmel '
Lees ook