Provincie Gelderland


23 februari 1998 HOORZITTING BESTEMMINGSPLAN BOSPARK ALVERNA, GEMEENTE WIJCHEN

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland wordt op 23 februari 1999 vanaf 13.30 uur een hoorzitting gehouden over een ingediend bezwaarschrift tegen het bestemmingsplan Bospark Alverna, gemeente Wijchen.

Deze hoorzitting zal plaatsvinden in het gemeentehuis van Wijchen.

Als voorzitter van de hoorzitting zal optreden mevrouw mr. H.E. Fris van de provinciale dienst Ruimte, Economie en Welzijn.

Nadere informatie: mevrouw mr. H.E. Fris, tel. (026) 359 98 11, email: h.fris@prv.gelderland.nl.

Deel: ' Hoorzitting bestemmingsplan Bospark Alverna Wijchen '
Lees ook