Provincie Gelderland


Tijdens hoorzittingen kunnen burgers hun ingebrachte bezwaren toelichten. De zittingen zijn openbaar.

20 mei 1999
HOORZITTING BESTEMMINGSPLAN BREDASINGEL (HEROVERWEGING), GEMEENTE ARNHEM

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland wordt op 20 mei 1999 vanaf 9.00 uur een hoorzitting gehouden over een ingediend bezwaarschrift tegen het bestemmingsplan Bredasingel (heroverweging), gemeente Arnhem.

Deze hoorzitting zal plaatsvinden in het Huis der Provincie (sectiekamer 1) te Arnhem.

Als voorzitter van de hoorzitting zal optreden de heer J.C. Bruinshoofd van de provinciale dienst Ruimte, Economie en Welzijn.

Nadere informatie: de heer J.C. Bruinshoofd, tel. 026 - 359 97 88, email: j.bruinshoofd@prv.gelderland.nl.

Deel: ' Hoorzitting bestemmingsplan Bredasingel Arnhem '
Lees ook