Provincie Gelderland


Tijdens hoorzittingen kunnen burgers hun ingebrachte bezwaren toelichten. De zittingen zijn openbaar.

9 september 1999
HOORZITTING BESTEMMINGSPLAN BROERSVELD-KWAKKENBERG 1971-66 GEMEENTE NIJMEGEN

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland wordt op 9 september 1999 vanaf 10.00 uur een hoorzitting gehouden over een ingediend bezwaarschrift tegen het bestemmingsplan Broersveld-Kwakkenberg 1971-66 gemeente Nijmegen.

Deze hoorzitting zal plaatsvinden in het gemeentehuis van Nijmegen.

Als voorzitter van de hoorzitting zal optreden de heer D. Brachten van de provinciale dienst Ruimte, Economie en Welzijn.

Nadere informatie: de heer D. Brachten, tel. 026 - 359 97 86, email: d.brachten@prv.gelderland.nl.

Deel: ' Hoorzitting bestemmingsplan Broersveld Nijmegen '
Lees ook