Provincie Gelderland


Tijdens hoorzittingen kunnen burgers hun ingebrachte bezwaren toelichten. De zittingen zijn openbaar.

4 februari 1998
HOORZITTING BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED GEDEELTELIJKE HERZIENING I (GELUIDZONERING BEDRIJVENPARK MEDEL) GEMEENTE ECHTELD

Op 4 februari wordt vanaf 10.00 uur een hoorzitting gehouden over een ingediend bezwaarschrift tegen het bestemmingsplan Buitengebied gedeeltelijke herziening I (geluidzonering bedrijvenpark Medel) gemeente Echteld.

Deze hoorzitting zal plaatsvinden in het gemeentehuis van Echteld te Ochten.

Nadere informatie: de heer drs. M.A.J.W. Bierling, tel. (026) 359 97 77, email: m.bierling@prv.gelderland.nl.

Zoekwoorden:

Deel: ' Hoorzitting bestemmingsplan buitengebied gemeente Echteld '
Lees ook