Provincie Gelderland


Tijdens hoorzittingen kunnen burgers hun ingebrachte bezwaren toelichten. De zittingen zijn openbaar.

29 september 1999
HOORZITTING PARTIELE HERZIENING BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED (DE BELTERMAN), GEMEENTE WISCH

Op 29 september 1999 wordt vanaf 10.30 uur een hoorzitting gehouden over een ingediend bezwaarschrift tegen het bestemmingsplan partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied (De Belterman).

Deze hoorzitting zal plaatsvinden in het gemeentehuis van Wisch.

Nadere informatie: dhr. D. Brachten, tel. (026) 359 97 86, email:

d.brachten@prv.gelderland.nl.

Zoekwoorden:

Deel: ' Hoorzitting bestemmingsplan buitengebied gemeente Wisch '




Lees ook