Provincie Gelderland


Tijdens hoorzittingen kunnen burgers hun ingebrachte bezwaren toelichten. De zittingen zijn openbaar.

25 februari 1998
HOORZITTING BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED HERZIENING 1998-1 (TUINCENTRUM), GEMEENTE MAASDRIEL

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland wordt op 25 februari 1999 vanaf 10.30 uur een hoorzitting gehouden over een ingediend bezwaarschrift tegen het bestemmingsplan Buitengebied herziening 1998-1 (tuincentrum), gemeente Maasdriel.

Deze hoorzitting zal plaatsvinden in het gemeentehuis van Hedel.

Als voorzitter van de hoorzitting zal optreden de heer drs. W. van den Broek van de provinciale dienst Ruimte, Economie en Welzijn.

Nadere informatie: de heer drs. W. van den Broek, tel. (026) 359 97 14, email: w.broek@prv.gelderland.nl.

Deel: ' Hoorzitting bestemmingsplan buitengebied Maasdriel '
Lees ook