Provincie Gelderland


22 maart 1999 HOORZITTING BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED, GEMEENTE VALBURG

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland wordt op 22 maart 1999 vanaf 9.00 uur een hoorzitting gehouden over een ingediend bezwaarschrift tegen het bestemmingsplan Buitengebied, gemeente Valburg.

Deze hoorzitting zal plaatsvinden het gemeentehuis van Andelst.

Als voorzitter van de hoorzitting zal optreden de heer L. Henriks of de heer M. Bierling van de provinciale dienst Ruimte, Economie en Welzijn.

Nadere informatie: de heer L. Henriks of de heer M. Bierling, tel. (026) 359 98 08, email: l.hendriks@prv.gelderland.nl of m.bierling@prv.gelderland.nl.

Deel: ' Hoorzitting bestemmingsplan buitengebied Valburg '
Lees ook