Provincie Gelderland


Tijdens hoorzittingen kunnen burgers hun ingebrachte bezwaren toelichten. De zittingen zijn openbaar.

9 februari 1998
HOORZITTING BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED WINTERSWIJK-OOST EN WINTERSWIJK-WEST, CORRECTIEVE HERZIENING, GEMEENTE WINTERSWIJK

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland wordt op 9 februari 1999 vanaf 10.00 uur een hoorzitting gehouden over een ingediend bezwaarschrift tegen het bestemmingsplan Buitengebied Winterswijk-Oost en Winterswijk-West, correctieve herziening, gemeente Winterswijk.

Deze hoorzitting zal plaatsvinden in het gemeentehuis van Winterswijk.

Nadere informatie: de heer H. Laagland, tel. (026) 359 98 03, email: h.laagland@prv.gelderland.nl.

Deel: ' Hoorzitting bestemmingsplan buitengebied Winterswijk '
Lees ook