Provincie Gelderland


Hoorzittingen

Laatste wijziging: 27 juli 1999

Tijdens hoorzittingen kunnen burgers hun ingebrachte bezwaren toelichten. De zittingen zijn openbaar.

HOORZITTING BESTEMMINGSPLAN BUNGALOWPARK MOSSELSEWEG, GEMEENTE VORDEN

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland wordt op 2 september 1999 vanaf 14.00 uur een hoorzitting gehouden over een ingediend bezwaarschrift tegen het bestemmingsplan Bungalowpark Mosselseweg, gemeente Vorden.

Deze hoorzitting zal plaatsvinden in het gemeentehuis van Vorden.

Als voorzitter van de hoorzitting zal optreden de heer J. Zegveld van de provinciale dienst Ruimte, Economie en Welzijn.

Nadere informatie: de heer J. Zegveld, tel. 026 - 359 97 93, email: j.zegveld@prv.gelderland.nl.

Deel: ' Hoorzitting bestemmingsplan bungalowpark Mosselseweg Vorden '
Lees ook