Provincie Gelderland


Tijdens hoorzittingen kunnen burgers hun ingebrachte bezwaren toelichten. De zittingen zijn openbaar.

21 januari 1998
HOORZITTING BESTEMMINGSPLAN BUSSTATION BRANDMATE, GEMEENTE GROENLO

Op 21 januari 1999 wordt vanaf 13.30 uur een hoorzitting gehouden over een ingediend bezwaarschrift tegen het bestemmingsplan Busstation Brandmate, gemeente Groenlo.

Deze hoorzitting zal plaatsvinden in het gemeentehuis van Groenlo.

Nadere informatie: de heer D. Brachten, tel. (026) 359 97 89., email: d.brachten@prv.gelderland.nl.

Deel: ' Hoorzitting bestemmingsplan busstation Brandmate in Groenlo '
Lees ook