Provincie Gelderland


Tijdens hoorzittingen kunnen burgers hun ingebrachte bezwaren toelichten. De zittingen zijn openbaar.

15 april 1999
HOORZITTING BESTEMMINGSPLAN CENTRUM BEMMEL, BEBOUWING MEESTERPLEIN, GE MEENTE BEMMEL

Op 15 april 1999 wordt vanaf 10.00 uur een hoorzitting gehouden over een ingediend bezwaarschrift tegen het bestemmingsplan Centrum Bemmel, bebouwing Meesterplein, gemeente Bemmel.

Deze hoorzitting zal plaatsvinden in het gemeentehuis van Bemmel.

Als voorzitter van de hoorzitting zal optreden de heer L. Hendriks van

de provinciale dienst Ruimte, Economie en Welzijn.

Nadere informatie: de heer L. Hendriks, tel. (026) 359 98 04, email: l.hendriks@prv.gelderland.nl.

Zoekwoorden:

Deel: ' Hoorzitting bestemmingsplan centrum Bemmel '
Lees ook