Provincie Gelderland


Tijdens hoorzittingen kunnen burgers hun ingebrachte bezwaren toelichten. De zittingen zijn openbaar.

11 mei 1999
HOORZITTING BESTEMMINGSPLAN CENTRUM VAASSEN 21E PARTIELE HERZIENING, GEMEENTE EPE

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland wordt op 11 mei 1999 vanaf 10.00 uur een hoorzitting gehouden over een ingediend bezwaarschrift tegen het bestemmingsplan Centrum Vaassen 21e partiele herziening, gemeente Epe.

Deze hoorzitting zal plaatsvinden in het gemeentehuis van Epe.

Als voorzitter van de hoorzitting zal optreden de heer D. Brachten van de provinciale dienst Ruimte, Economie en Welzijn.

Nadere informatie: de heer D. Brachten, tel. 026 - 359 97 86, email: d.brachten@prv.gelderland.nl.

Deel: ' Hoorzitting bestemmingsplan centrum Vaassen '
Lees ook