Provincie Gelderland


Tijdens hoorzittingen kunnen burgers hun ingebrachte bezwaren toelichten. De zittingen zijn openbaar.

25 maart 1999
HOORZITTING BESTEMMINGSPLAN DE HUET 1975 FIETSPAD PLATTENBURGSTRAAT TUSSEN 1E EN 2E FASE, GEMEENTE DOETINCHEM

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland wordt op 25 maart 1999 vanaf 9.00 uur een hoorzitting gehouden over een ingediend bezwaarschrift tegen het bestemmingsplan De Huet 1975 fietspad Plattenburgstraat tussen 1e en 2e fase, gemeente Doetinchem.

Deze hoorzitting zal plaatsvinden in het gemeentehuis van Doetinchem.

Als voorzitter van de hoorzitting zal optreden de heer S. Douma van de provinciale dienst Ruimte, Economie en Welzijn.

Nadere informatie: de heer S. Douma, tel. (026) 359 97 12, email: s.douma@prv.gelderland.nl.

Deel: ' Hoorzitting bestemmingsplan De Huet Doetinchem '
Lees ook