Provincie Gelderland


Tijdens hoorzittingen kunnen burgers hun ingebrachte bezwaren toelichten. De zittingen zijn openbaar.

25 februari 1998
HOORZITTING BESTEMMINGSPLAN DE KOSTERIJEN, GEMEENTE ZALTBOMMEL

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland wordt op 25 februari 1999 vanaf 14.00 uur een hoorzitting gehouden over een ingediend bezwaarschrift tegen het bestemmingsplan De Kosterijen, gemeente Zaltbommel.

Deze hoorzitting zal plaatsvinden in het gemeentehuis van Zaltbommel.

Als voorzitter van de hoorzitting zal optreden de heer drs. W. van den Broek van de provinciale dienst Ruimte, Economie en Welzijn.

Nadere informatie: de heer drs. W. van den Broek, tel. (026) 359 97 14, email: w.broek@prv.gelderland.nl.

Deel: ' Hoorzitting bestemmingsplan De Kosterijen Zaltbommel '
Lees ook