Provincie Gelderland


Tijdens hoorzittingen kunnen burgers hun ingebrachte bezwaren toelichten. De zittingen zijn openbaar.

11 februari 1998
HOORZITTING BESTEMMINGSPLAN OMGEVING DOBBELMANNWEG XVII, GEMEENTE NIJMEGEN

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland wordt op 11 februari 1999 vanaf 10.00 uur een hoorzitting gehouden over een ingediend bezwaarschrift tegen het bestemmingsplan Omgeving Dobbelmannweg XVII, gemeente Nijmegen.

Deze hoorzitting zal plaatsvinden in het gemeentehuis van Nijmegen (kamer 26).

Nadere informatie: de heer L. Hendriks, tel. (026) 359 98 04, email: l.hendriks@prv.gelderland.nl.

Deel: ' Hoorzitting bestemmingsplan Dobbelmannweg Nijmegen '
Lees ook