Provincie Gelderland


Tijdens hoorzittingen kunnen burgers hun ingebrachte bezwaren toelichten. De zittingen zijn openbaar.

25 maart 1999
HOORZITTING BESTEMMINGSPLAN HOGE WIEBER (NOORDLOB) 5E PARTIËLE HERZIENING, GEMEENTE WINTERSWIJK

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland wordt op 25 maart 1999 vanaf 10.30 uur een hoorzitting gehouden over een ingediend bezwaarschrift tegen het bestemmingsplan Hoge Wieber (Noordlob) 5e partiële herziening, gemeente Winterswijk.

Deze hoorzitting zal plaatsvinden in het gemeentehuis van Winterswijk.

Als voorzitter van de hoorzitting zal optreden de heer H. Wassink van de provinciale dienst Ruimte, Economie en Welzijn.

Nadere informatie: de heer H. Wassink, tel. (026) 359 98 08, email: h.wassink@prv.gelderland.nl.

Deel: ' Hoorzitting bestemmingsplan Hoge Wieber Winterswijk '
Lees ook