Provincie Gelderland


Tijdens hoorzittingen kunnen burgers hun ingebrachte bezwaren toelichten. De zittingen zijn openbaar.

23 juni 1999
HOORZITTING BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN HORSTBEEK 1997 GEMEENTE HOEVELAKEN

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland wordt op 23 juni 1999 vanaf 11.30 uur een hoorzitting gehouden over een ingediend bezwaarschrift tegen het bestemmingsplan Bedrijventerrein Horstbeek 1997 gemeente Hoevelaken.

Deze hoorzitting zal plaatsvinden in het gemeentehuis van Hoevelaken.

Als voorzitter van de hoorzitting zal optreden de heer D. Brachten van de provinciale dienst Ruimte, Economie en Welzijn.

Nadere informatie: de heer D. Brachten, tel. (026) 359 97 86, email: d.brachten@prv.gelderland.nl.

Deel: ' Hoorzitting bestemmingsplan Horstbeek Hoevelaken '
Lees ook