Provincie Gelderland


Tijdens hoorzittingen kunnen burgers hun ingebrachte bezwaren toelichten. De zittingen zijn openbaar.

18 maart 1999
HOORZITTING BESTEMMINGSPLAN IJSSELKADE, GEMEENTE DOESBURG

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland wordt op 18 maart 1999 vanaf 9.30 uur een hoorzitting gehouden over een ingediend bezwaarschrift tegen het bestemmingsplan IJsselkade, gemeente Doesburg.

Deze hoorzitting zal plaatsvinden het gemeentehuis van Doesburg.

Als voorzitter van de hoorzitting zal optreden de heer J.C. Bruinshoofd van de provinciale dienst Ruimte, Economie en Welzijn.

Nadere informatie: de heer J.C. Bruinshoofd, tel. (026) 359 98 08, email: j.bruinshoofd@prv.gelderland.nl.

Deel: ' Hoorzitting bestemmingsplan IJsselkade Doesburg '
Lees ook