Provincie Gelderland


Tijdens hoorzittingen kunnen burgers hun ingebrachte bezwaren toelichten. De zittingen zijn openbaar.

29 juni 1999
HOORZITTING BESTEMMINGSPLAN INDUSTRIETERREIN III, GEMEENTE BUREN

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland wordt op 29 juni vanaf 11.30 uur een hoorzitting gehouden over een ingediend bezwaarschrift tegen het bestemmingsplan Industrieterrein III, gemeente Buren.

Deze hoorzitting zal plaatsvinden in het gemeentehuis van Lienden.

Als voorzitter van de hoorzitting zal optreden de heer J.J. van Dooren van de provinciale dienst Ruimte, Economie en Welzijn.

Nadere informatie: de heer J.J. van Dooren, tel. (026) 359 97 81, email: j.dooren@prv.gelderland.nl.

Deel: ' Hoorzitting bestemmingsplan industrieterrein III Buren '
Lees ook