Provincie Gelderland


Tijdens hoorzittingen kunnen burgers hun ingebrachte bezwaren toelichten. De zittingen zijn openbaar.

25 februari 1998
HOORZITTING BESTEMMINGSPLAN KERN ROSSUM HERZIENING 1997, GEMEENTE MAASDRIEL

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland wordt op 25 februari 1999

vanaf 11.00 uur een hoorzitting gehouden over een ingediend

bezwaarschrift tegen het bestemmingsplan Kern Rossum herziening 1997, gemeente Maasdriel.

Deze hoorzitting zal plaatsvinden in het gemeentehuis van Hedel.

Als voorzitter van de hoorzitting zal optreden de heer drs. W. van den Broek van de provinciale dienst Ruimte, Economie en Welzijn.

Nadere informatie: de heer drs. W. van den Broek, tel. (026) 359 97 14, email: w.broek@prv.gelderland.nl.

Deel: ' Hoorzitting bestemmingsplan kern Rossum gemeente Maasdriel '
Lees ook