Provincie Gelderland


Tijdens hoorzittingen kunnen burgers hun ingebrachte bezwaren toelichten. De zittingen zijn openbaar.

19 mei 1999
HOORZITTING BESTEMMINGSPLAN KIEVITSDEL, GEMEENTE RENKUM

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland wordt op 19 mei 1999 vanaf 11.30 uur een hoorzitting gehouden over een ingediend bezwaarschrift tegen het bestemmingsplan Kievitsdel, gemeente Renkum.

Deze hoorzitting zal plaatsvinden in het gemeentehuis van Oosterbeek.

Als voorzitter van de hoorzitting zal optreden de heer D. Brachten van de provinciale dienst Ruimte, Economie en Welzijn.

Nadere informatie: de heer D. Brachten, tel. 026 - 359 97 86, email: d.brachten@prv.gelderland.nl.

Deel: ' Hoorzitting bestemmingsplan Kievitsdel, gemeente Renkum '
Lees ook