Provincie Gelderland


4 juni 1999 HOORZITTING BESTEMMINGSPLAN KLAVERKAMP GEMEENTE BEMMEL

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland wordt op 9 juni 1999 vanaf 14.00 uur een hoorzitting gehouden over een ingediend bezwaarschrift tegen het bestemmingsplan Klaverkamp gemeente Bemmel.

Deze hoorzitting zal plaatsvinden in het gemeentehuis van Bemmel.

Als voorzitter van de hoorzitting zal optreden de heer J.J. van Dooren van de provinciale dienst Ruimte, Economie en Welzijn.

Nadere informatie: de heer J.J. van Dooren, tel. 026 - 359 97 81, email: j.dooren@prv.gelderland.nl.

Deel: ' Hoorzitting bestemmingsplan Klaverkamp gemeente Bemmel '
Lees ook